Superior

Superior

Superior
Hướng vườn
Số lượng: 10 phòng
Diện tích phòng: 45m2
01 giường đôi hoặc 02 giường đơn
Tiêu chuẩn 02 người lớn & 01 trẻ em dưới 06 tuổi
Phòng không hút thuốc

FACILITIES

COMFORTS

FURNISHINGS

RESERVE YOUR ROOM

Superior